Sunday, July 24, 2011

Chinese Bamboo


Custom Search

Remember the Chinese bamboo story!! 


Do you know that a Chinese Bamboo? 
You take a little seed, plant it, water it, and fertilize it for a whole year, and it will only grow for an inch. 
The second year you water it and fertilize it, and it will only grow another inch. 
The third year you water it and fertilize it, and it will only grow for another inch. How discouraging this becomes! 
The fourth year you water it and fertilize it, and it will only grow another. This is very frustrating 
The fifth year you continue to water and fertilize the seed and then...take note. Sometime during the fifth year, the Chinese bamboo tree spouts and grows NINETY FEET IN SIX WEEK. 
What happened? Did the Chinese bamboo lie dormant for four years? Or is there any significant happened in the first four years? 
What we didn’t see is what happened in the Chinese bamboo in the first four years below the ground. 
Was the Chinese bamboo growing underground, developing a root system strong enough to support its potential for outward growth in the fifth year and beyond? 
The same principle is true for people. People, who patiently toil towards worthwhile dreams and goals, building strong character while overcoming adversity and challenge, grow the strong internal foundation to handle success, while get-rich- quickers and lottery winners usually are unable to sustain unearned sudden wealth. 
Business is much like to the growing process of the Chinese bamboo tree. 
It is often discouraging. We seemingly do things right, and nothing happens 
But for those who do things right and are not discouraged and are persistent, things will happen. 
Finally we begin to receive the rewards. 


REAL LEADERS ARE LIKE CHINESE BAMBOO

Discover your inner potential, get out of your shell, live life to the fullest!
To Your Success,

+639152873093
SKYPE: visionaryblue888


http://mlgenterprises.weebly.com


SCAM BA ANG BAUSCOOP?


Custom Search
1) Una sa lahat ay tayo po ay rehistrado sa Cooperative Development Authority (CDA) at dumaan sa masusing pagtuligsa ng CDA bagu nabigyan ng karapatan mag-umpisa bilang lehitimong Kooperatiba. Tayo po ay may Registration Number 9520-16018512, issued on August 18, 2010.

2) Tayo po ay rehistrado rin sa BIR at Mayor's Office ng Quezon City.

3) Ang ating samahan na BAUSNETMAP ay rehistrado rin sa SEC. What is BAUSNETMAP? BAUSNETMAP – stands for BAUS Network Marketing Association of the Philippines. A non-profit organization that will cater to the needs and welfare of the so called network marketing professionals or simply the "networkers". It is an association that supports BAUSCOOP the needed Social-Economic reforms to uplift the lives of the Filipino networkers and the community as a whole.

4) Hindi po tayo kagaya ng mga MLM companies sapagkat ang agents na papasok ay pinagbabayad ng halaga na ayon sa batas na sumasaklaw sa kanila ay dapat 70% ay papalitan ng produkto at 30% lamang ang maaaring mapunta sa kompanya. Dito po nag-ugat yung mga ginawa ng scam artists. Kumuha po sila ng maraming pera sa mga tao (millions worth and hindi lang 1 o 2 libong piso) na papaikutin daw sa stock market o investment. Nung una ay papakita na kikita ka para maakit ka lalo pero sa bandang huli kapag malaki na ang naipuhunan mo ay tatakbuhan ka na.

5) Sa BAUSCOOP po ay hindi kailangan ng produkto sapagkat ang pera ay binili niyo po sa karapatan niyo na maging isa sa may-ari ng Kooperatiba. Wala kang dapat habulin sa Kooperatiba dahil isa ka na sa may-ari. Ang produkto po natin ay serbisyo ng pautang. Samantalang, sa kumpanya, hindi ikaw ang may-ari kaya dapat lamang na may makuha ka na produkto. Kung hindi ay ginagatasan ka na ng kumpanya at papaikutin nila ang pera mo ng wala kang pakinabang. Ang masama ay maari kang takbuhan dala ang pera mo. Ang mga Scam ay ganito ang paraan. Madalas din sila na hindi rehistrado at walang opisina at hindi kilala ang mga tao na namamahala.

6) Ang BAUSCOOP po ay hindi saklaw ng SEC at DTI. Tayo po ay hawak ng CDA.

7) Ayon po sa batas ng CDA ay binigyan po ng kapangyarihan ang lahat ng kooperatiba ng mag-disenyo at magpalakad ng sistema para mapaganda o mapalaki ang kita ng Miyembro. Maari po silang magdisenyo ng produkto o serbisyo at marketing system income generation system na makakatulong sa ikalalaki ng kita at ikagaganda ng buhay ng mga Miyembro.

8) Ang BAUSCOOP po ay hindi nagbibigay ng cash mula sa recruitment. Tayo po ay nagbibigay lamang ng Reward Points, bilang pagbibigay insentibo sa hirap at nagastos ng Miyembro na nagtiyaga na manghikayat sa bagung Miyembro. Ang ibang Kooperatiba ay nagbibigay ng payong o t-shirt. Tayo naman po ay Point Value Certificate na maaaring ipalit sa gusto nating items maliban sa payong. Sa ngayun po ay pwede itong ipalit sa T-shirt, CD, calendar, poster at iba pang marketing materials. Nakahanay sa programa na kapag kaya ng Kooperatiba ay magtatayo tayo ng grocery at itong PVC ay magagamit na rin na pambili. Pinalawak na rin ng Kooperatiba ang gamit ng PVC para hindi maipon sa gamit lang. Sapagkat payong man o ibang items ay may halaga rin kung ipapalit sa pera, ay pinayagan na rin itong ibayad sa Savings at maging sa Loan Payment bilang pagbili ng BAUSCOOP sa PVC na iyong nalikom. Pwede rin po itong bilin ng BSMP representative (extension office representative/franchisee) sa mas mababang halaga.

9) Ang kita naman po sa Loan Commission at BSMP operation ay legal na proseso sapagkat ito po ay komisyon mo sa serbisyo na naibigay at may tax din na pataw. Ang BSMP income ay legal sapagkat kita mo ito bilang pagtulong sa operasyon ng opisina at pantulong sa iyo para matustusan ang gastos mo sa iyong operasyon lalo na sa mga may renta sa sariling opisina.

10) Ang mga tao po sa likod ng BAUSCOOP ay makakausap mo at ikinalat ang kanilang profile para mausisa ng mga Miyembro at iba pang gustong sumapi. Ang mga scam po ay hindi mo kilala ang mga namumuno at wala silang opisina sapagkat alam nila na aalis din sila sa bandang huli. Alam nila na mabubuking din sila kaya hindi nila maipakita ang mukha nila at katauhan.

11) Madami rin po tayong kinunsulta na abugado bago pa po ang BAUSCOOP ay mag-umpisa dahil mulat na po ang tao na namumuno sa BAUSCOOP sa mga isyung ito.

***

In fairness, may mga operation naman po na legal subalit sadyang minalas. Kagaya ng stocks investments.

May mga kriminal din naman na ginaya ang kaparehing sistema sa stocks investments subalit hindi malinaw ang proseso sapagkat walang dokumento na hawak ang mga tao at kinuhanan ng lubhang malalaking halaga gaya ng 100,000 o 1 milyon at higit pa. Ito po talaga ay malinaw na panlilinlang sa simula pa.

Sa BAUSCOOP po ay 1,588 lang ang puhunan. Kumikita po tayo sa pamamagitan ng tulungan. Sinusuklian lang po ng BAUSCOOP ang pagod natin sapagkat magastos po at ubos-oras din po ang pamamalita ng serbisyo ng BAUSCOOP.

Pinaganda lang po ng BAUSCOOP ang sistema para naman may balik na insentibo o kita ang Miyembro at gumanda ang kita. Ito po ay legal na layunin ng Kooperatiba. Ang pagpapaganda ng kita ng Miyembro at ang pagdisenyo at paglikha ng paraan o sistema upang mapaganda ang buhay at kita ng Miyembro ay nakasaad sa batas ng Kooperatiba.

Hindi po tayo kagaya ng MLM companies sapagkat ang kanilang produkto ay limitado ang market kaya kawawa talaga ang mga huling pumasok.

Samantalang, ang BAUSCOOP po ay nakabase hindi lamang sa pagpasok ng bagung Miyembro kungdi sa galaw ng loaning service at iba pa gaya ng pagbenta produkto at ibang serbsyo nito nito na paulit-ulit at walang putol. Ang lubos na may pakinabang dito ay yung direktang Sponsor at hindi yung pinakauna sa pagpapa-miyembro.

Sa BAUSCOOP po ay nakabase sa Savings ng tao. Ang tao po sa Pilipinas ay lampas sa 100 milyon na. 6000 pa lamang po ang miyembro. Sunod po na market ng BAUSCOOP ay buong mundo. 6,000,000,000 po ito. 6,000 pa lamang po tayo.

Sunod pa dito ay yung mga bata para sa Kiddie Savers program. Ang tao po ay may buhay na 120 maximum. Kada araw ay may namamatay. Kada araw ay may ipinapanganak. Yung Miyembro po ay mawawala at may bagu naman na papasok pero ang sistema ng BAUSCOOP at ang BAUSCOOP mismo ay patuloy na mabubuhay at patuloy na uunlad at magpapaganda ng programa at sistema nito ayon sa agos ng batas at agos ng kagustuhan ng Miyembro.

Kung may katanungan po na hindi masagot ay ayon sa CDA mismo ay ituro na lang po sila sa opisina ng CDA, http://www.cda.gov.ph/.

Hindi po tayo saklaw ng Central Bank, SEC at DTI. Lahat po ng Kooperatiba po ay saklaw lamang ng CDA.

Ayon sa CDA, kung may hindi makuntento sa sagot niyo ay patawagin o papuntahin sila mismo sa CDA.

Sa pagnenegosyo po ay kailangan laging BUKAS ANG ISIP at hindi tayo dapat matakot sa nakaraang pagkabigo. Dapat lang na maging maingat subalit huwag po nating isara ang isip sa mga bagung sistema. Kasama na po s negosyo ang "risk" ng pagkalugi o problema. May solusyon naman po sa lahat. Isipin din po natin na lahat ng mga nagtagumpay ng malaki sa negosyo ay sumulong sa "risk" na ito at hinarap at nilampasan ang mga problema.

Sa huli ay kung walang basbas ng Diyos ang isang gawain ay hindi ito magtatagumpay. Ang mga pagsubok ay nakakalugod sapagkat lalo nitong pinatitibay at pinagaganda ang sistema at kalakaran sa gawain o negosyo na ito.

Maraming salamat po,+639152873093
SKYPE: visionaryblue888
FOR MORE INFORMATION VISIT THIS LINK:
http://bauscoop5407.webs.com
Awards

We are proud to announce that our very own GM, CEO and Founder, Mr. Henry S. Bausa recently won the prestigious and highly coveted title of being the Cooperative Ambassador for 2011 to 2013 in a search conducted by the Cooperative Development Authority or CDA last March 10, 2011.

Despite being very young as a Cooperative, BAUSCOOP has won the prestigious title over other candidates who have been in the business much longer than BAUSCOOP. The feat itself attests to the true spirit of a Cooperative, which is pulling ourselves together to achieve a common goal.